Правилници

Преузмите правилнике


Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада

Правилник о ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране ученика у основној школи

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање

Правилник о начину обављања организованог превоза деце

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о стандардима квалитета рада установе

Правилник о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи

Правилник о ученичким задругама

Правилник о вредновању квалитета рада установе

Закон о заштити података о личности

Распоред звоњења

1. час 08:00-08:45
2. час 08:50-09:35
3. час 09:55-10:40
4. час 10:45-11:30
5. час 11:35-12:20
6. час 12:25-13:10

 

Реч директора

Поштовани ученици, родитељи и колеге,

Велика је част и привилегија бити на челу ове школе која има успешну и дугогодишњу традицију.

Кроз нашу школу прошло је на хиљаде ђака који су данас вредни и успешни људи, а ми њихови учитељи/наставници се радујемо свим њиховим наградама и успесима, управо јер су били део нас.

Поносни смо на топлу добродошлицу коју школа пружа ученицима, родитељима и свима који су заинтересовани за наш рад и успех. У школи негујемо здраве колегијалне односе, тимски рад, однос поштовања на релацији ученик – родитељ – наставник. Наставници и сви запослени старају се да ученици проводе безбедно време у школи користећи га поред учења и за квалитетно спровођење ваннаставних активности како би након завршетка основне школе били припремљени за животне изазове.

Мото наше школске заједнице је "Заједно до успеха".

Срдачно!
Игор Дрманац

Претрага