Обогаћен једносмени рад у основним школама

У основној школи "Младост" у Врњцима спроводе се активности у оквиру пројекта "Обогаћен једносмени рад у основним школама". Наиме, школа "Младост" једна је од 204 основне школе у Републици Србији у којој се наведени пилот пројекат реализовао од 2019.године , а под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Након часова редовне наставе ученици остају на програмским садржајима за које су се изјаснили сходно властити афинитетима. Идеја пројекта усмерена је ка томе да се ученицима понуде добро осмишљене активности које су у функцији развоја способности, креативности и интересовања ученика. У понуди су следећи модул програми :

Школа живота - где се ученици на занимљив начин упознају са основама комуникација, коришћењем техника успешног учења, уважавањем различитости уз поштовање туђих емоција и потреба, као и много других тема.

Екологија - Упознавање ученика кроз едукативни и практичан рад о важности очувања природних ресурса, важности рециклирања. уређења и одржавање школског простора, оплемењивање новим садницама и др.

Предузетништво - ученици пролазе кроз све фазе пословног процеса јер сами дизајнирају, праве амбалажу за производе које потом пакују и промовишу их кроз различите продајне акције и манифестације. Кроз активности наведеног модул програма развијају се предузетничке компетенције на које акценат ставља и само министарство.

Мала дневна музика - односи се на активности намењене ученицима трећег и четвртог разреда. Кроз различите активности ученици ће се на најранијем узрасту у школи упознавати са музичким жанровима, музичким инструментима, стицати навику за активно и адекватно слушање музике, стицати навике музичког бонтона, увежбавати сценски наступ и друге музичке активности попут музичког квиза, дружења и слично.

Фото радионица - Фото радионица је замишљена као скуп активности где је акценат пре свега на изради фотографија на различите теме користећи разне технике и средства (дигитални, аналогни фотоапарат, мобилни телефон). Ученици ће стећи и теоретска знања о настанку и развоју фотоапарата и могућностима обраде фотографија уз помоћ савремених апликација. Као крајњи резултат радионице предвиђена је изложба ученичких фотографија.

Тенис - Ученици ће савладати све техничке вештине и умећа играња тениса предвиђена планом и програмом, а прилагођена њиховом узрасту.Ученици ће следити упутства, препознати када је неки задатак добро извршен, разумети шта значи добити, а шта изгубити поен.

Наведене активности реализују се по утврђеном распореду који је истакнут на огласној табли, бесплатне су за ученике школе и активности се реализују током целе године.

Наставници који спроводе активности су: Тијана Симоновић, психолог; Милена Миладинов, педагог; Саша Јовичић, наставник музичке културе; Оливер Миљковић, наставник француског језика и Бранко Речевић, наставник физичког васпитања.


Извештај о реализованом Пројекту Обогаћен једносменски рад у основним школама за школску 2020/2021. годину можете преузети кликом овде.

 

Распоред звоњења

ОШ "Младост" Врњци

Час Време
Улазак 07:50-08:00
1. час 08:00-08:45
Одмор 08:45-08:50
2. час 08:50-09:35
Одмор 09:35-09:55
3. час 09:55-10:40
Одмор 10:40-10:45
4. час 10:45-11:30
Одмор 11:30-11:35
5. час 11:35-12:20
Одмор 12:20-12:25
6. час 12:25-13:10
Одмор 13:10-13:15
7. час 13:15-14:00

 

Реч директора

Поштовани ученици, родитељи и колеге,

Велика је част и привилегија бити на челу ове школе која има успешну и дугогодишњу традицију.

Кроз нашу школу прошло је на хиљаде ђака који су данас вредни и успешни људи, а ми њихови учитељи/наставници се радујемо свим њиховим наградама и успесима, управо јер су били део нас.

Поносни смо на топлу добродошлицу коју школа пружа ученицима, родитељима и свима који су заинтересовани за наш рад и успех. У школи негујемо здраве колегијалне односе, тимски рад, однос поштовања на релацији ученик – родитељ – наставник. Наставници и сви запослени старају се да ученици проводе безбедно време у школи користећи га поред учења и за квалитетно спровођење ваннаставних активности како би након завршетка основне школе били припремљени за животне изазове.

Мото наше школске заједнице је "Заједно до успеха".

Срдачно!
Игор Дрманац

Претрага