Обогаћен једносмени рад у основним школама

У основној школи "Младост" у Врњцима у овој школској години спроводе се активности у оквиру пилот пројекта "Обогаћен једносмени рад у основним школама". Наиме, школа "Младост" једна је од 204 основне школе у Републици Србији у којој се наведени пилот пројекат реализује, а под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Након часова редовне наставе ученици остају на програмским садржајима за које су се изјаснили сходно властити афинитетима. Идеја пројекта усмерена је ка томе да се ученицима понуде добро осмишљене активности које су у функцији развоја способности, креативности и интересовања ученика. За ученике трећег и четвртог разреда понуђен је модул програм - Мала дневна музика, док су за ученике од петог до осмог разреда у понуди три модула и то:

Подршка развоју личности ученика - где се ученици на занимљив начин упознају са основама комуникација, коришћењем техника успешног учења, уважавањем различитости уз поштовање туђих емоција и потреба, као и много других тема.

Екологија - Упознавање ученика кроз едукативни и практичан рад о важности очувања природних ресурса, важности рециклирања. уређења и одржавање школског простора, оплемењивање новим садницама и др.

Предузетништво - ученици пролазе кроз све фазе пословног процеса јер сами дизајнирају, праве амбалажу за производе које потом пакују и промовишу их кроз различите продајне акције и манифестације. Кроз активности наведеног модул програма развијају се предузетничке компетенције на које акценат ставља и само министарство.

Наведене активности реализују се два пута седмично и бесплатне су за ученике школе. Пилот пројекат биће реализован током целе школске године.

Наставници који спроводе активности су: Тијана Симоновић, психолог; Милена Миладинов, педагог и Саша Јовичић, наставник музичке културе.

 

 

МОДУЛ 1: Подршка развоју личности ученика

- Радионица о личној хигијени

- Развој комуникацијских вештина

- Мотивација за учење

- Прихватање различитости

Ученици од 4. до 8.разреда

МОДУЛ 2: У предузетништву заједно

- Концепт предузетништа

- Сапунџијска радионица

- Паковање

- Маркетинг/продајне изложбе

Ученици од 6. до 8. разреда

МОДУЛ 3: Уредимо наш простор

- Теоријски део о загађивачима

- Рециклажа

- Уређење школског простора и дворишта

- Посета ЗОО врту, јапанском врту

Ученици од 3. до 8. разреда

МОДУЛ 4: Мала дневна музика

- Упознавање са музичким правцима

- Култура понашања на концертима

- Активно слушање музике

- Хигијена певања

- Посета музичким школама (упознавање са музичким инструментима)

- Гостовања са ученицима из музичке школе

Ученици од 1 до 4.разреда

 

ЗАДУЖЕЊА:

МОДУЛ 1: Подршка развоју личности ученика (Стручни сарадници и директор школе)

МОДУЛ 2: У предузетништву заједно (Весна Станчић, Милена Миладинов и Војкан Добричић)

МОДУЛ 3: Уредимо наш простор (Милица Манојловић, Слободан Цветковић, Јовица Сташић)

МОДУЛ 4: Мала дневна музика (Саша Јовичић, Слободан Радаковић)

Распоред звоњења

1. до 4. разред

  Смена А Смена Б
1. час 08:00-08:30 10:45-11:15
2. час 08:35-09:05 11:20-11:50
3. час 09:20-09:50 12:05-12:35
4. час 09:55-10:25  

 

5. до 8. разред

  Прва смена
1. час 07:45-08:15
2. час 08:20-08:50
3. час 09:10-09:40
4. час 09:45-10:15
5. час 10:20-10:50
6. час 10:55-11:25
7. час 11:30-12:00

 

Реч директора

Поштовани ученици, родитељи и колеге,

Велика је част и привилегија бити на челу ове школе која има успешну и дугогодишњу традицију.

Кроз нашу школу прошло је на хиљаде ђака који су данас вредни и успешни људи, а ми њихови учитељи/наставници се радујемо свим њиховим наградама и успесима, управо јер су били део нас.

Поносни смо на топлу добродошлицу коју школа пружа ученицима, родитељима и свима који су заинтересовани за наш рад и успех. У школи негујемо здраве колегијалне односе, тимски рад, однос поштовања на релацији ученик – родитељ – наставник. Наставници и сви запослени старају се да ученици проводе безбедно време у школи користећи га поред учења и за квалитетно спровођење ваннаставних активности како би након завршетка основне школе били припремљени за животне изазове.

Мото наше школске заједнице је "Заједно до успеха".

Срдачно!
Игор Дрманац

Претрага