Педагог

Аница Саковић, дипломирани педагог

Рођена сам и живим у Краљеву, где сам завршила основну и средњу школу, Гимназију. Студије педагогије сам завршила на Филозофском факултету у Новом Саду. Учење доживљавам као целоживотни процес, због чега се стално стручно усавршавам. Похађам вишегодишњу едукацију из ОЛИ интегративне психодинамске психотерапије при ОЛИ центру Београд, како бих унапредила квалитет саветодавног рада, који чини велики део мог посла у школи.

Имам 13 година радног искуства у школи. Радила сам као наставник верске наставе и стручни сараднк - педагог у основној и средњој стручној школи. Сада радим као стручни сарадник – педагог у средњој стручној школи, основној школи и приватној предшколској установи.

У свом досадашњем раду, могу да се похвалим богатим портфолиом професионалног развоја. Садржи бројне пројекте, научне и стручне радове, примере добре праксе, излагања на стручним скуповима, трибинама, конференцијама... ипак, оно чиме се највише поносим су остварени успеси у раду са ученицима при решавању различитих изазова и квалитет подршке коју као стручни сарадник пружам колегама, а због које и имам остварену добру сарадњу.

Као стручни сарадник – педагог у раду са ученицима пружам помоћ и подршку при решавању изазова у учењу и понашању, развојних, емоционалних и социјалних тешкоћа, при адаптацији на школску средину, професионалној оријентацији ученика, у раду ученичког парламента, укључивању ученика у различите пројекте и при осмишљавању садржаја и организовању активности за креативно и конструктивно коришћење  слободног  времена.

У раду са родитељима пружам стручну помоћ и подршку при јачању родитељских васпитних компетенција за правилно реаговање при различитим изазовима који ученици имају, односно, различитим  потешкоћама  у развоју, учењу и понашању.

У раду са наставницима пружам стручну помоћ и подршку при планирању образовно-васпитног процеса и припремању за час, при унапређивању квалитета васпитно – образовног рада увођењем иновација и иницирањем коришћења савремених метода и облика рада, при унапређивању рада у остваривању задатака професионалне оријентације, при планирању стручног усавршавања и напредовања у струци и при вођењу педагошке документације наставника. Такође, наставницима пружам стручну помоћ и подршку у раду са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка, ученицима из осетљивих друштвених група, у раду са ученицима изузетних способности, у раду са ученицима са изазовима у учењу и понашању и у раду са родитељима.

Распоред звоњења

ОШ "Младост" Врњци

Час Време
Улазак 07:50-08:00
1. час 08:00-08:45
Одмор 08:45-08:50
2. час 08:50-09:35
Одмор 09:35-09:55
3. час 09:55-10:40
Одмор 10:40-10:45
4. час 10:45-11:30
Одмор 11:30-11:35
5. час 11:35-12:20
Одмор 12:20-12:25
6. час 12:25-13:10
Одмор 13:10-13:15
7. час 13:15-14:00

 

Реч директора

Поштовани ученици, родитељи и колеге,

Велика је част и привилегија бити на челу ове школе која има успешну и дугогодишњу традицију.

Кроз нашу школу прошло је на хиљаде ђака који су данас вредни и успешни људи, а ми њихови учитељи/наставници се радујемо свим њиховим наградама и успесима, управо јер су били део нас.

Поносни смо на топлу добродошлицу коју школа пружа ученицима, родитељима и свима који су заинтересовани за наш рад и успех. У школи негујемо здраве колегијалне односе, тимски рад, однос поштовања на релацији ученик – родитељ – наставник. Наставници и сви запослени старају се да ученици проводе безбедно време у школи користећи га поред учења и за квалитетно спровођење ваннаставних активности како би након завршетка основне школе били припремљени за животне изазове.

Мото наше школске заједнице је "Заједно до успеха".

Срдачно!
Игор Дрманац

Претрага