Радионица "Решавање проблемских ситуација"

Неизоставни део непосредног рада у нашој школи је и одржавање радионица са ученицима. Ове школске године стручна служба школе осмислила јe едукативно психолошку радионицу „Решавање проблемских ситуација“ која је планирана за све ученике од петог до осмог разреда.

Радионица је осмишљена са циљем да се стекну увиди у начин размишљања ученика и приступања решавању проблема, затим јачања ученичких компетенција за решавање свакодневних проблемских ситуација, као и проширивања свести за сагледавање проблема из различитих углова. Веома важан циљ кроз радионичарски рад је и остваривање сарадничког односа међу ученицима и подстицање на тимски рад и заједничко долажење до решења.

Ученици су подељени у групе имали прилику да хипотетички решавају проблемске ситуације из живота које се односе на школу, учење, вршњачке односе и односе са родитељима у оквиру породица заузимајући притом различите позиције. Групе су формиране на основу претходне поделе ученика у сарадњи са одељењским старешинама, како би се у раду произвела другачија атмосфера у раду, у односу на атмосферу када сами бирају групе у којима ће радити. У оквиру група ученици су најпре дискутовали о потенцијалним решењима и записивали заједничко решење, а потом, по групама, јавно презентовали написано.

Радионица је показала да је међусобна комуникација ученика добра будући да су веома успешно одговорили на тражене захтеве.

До сада, радионица је реализована у петом и седмом разреду.

Извештај саставила Тијана Симоновић, психолог школе.

 

Распоред звоњења

ОШ "Младост" Врњци

Час Време
Улазак 07:50-08:00
1. час 08:00-08:45
Одмор 08:45-08:50
2. час 08:50-09:35
Одмор 09:35-09:55
3. час 09:55-10:40
Одмор 10:40-10:45
4. час 10:45-11:30
Одмор 11:30-11:35
5. час 11:35-12:20
Одмор 12:20-12:25
6. час 12:25-13:10
Одмор 13:10-13:15
7. час 13:15-14:00

 

Реч директора

Поштовани ученици, родитељи и колеге,

Велика је част и привилегија бити на челу ове школе која има успешну и дугогодишњу традицију.

Кроз нашу школу прошло је на хиљаде ђака који су данас вредни и успешни људи, а ми њихови учитељи/наставници се радујемо свим њиховим наградама и успесима, управо јер су били део нас.

Поносни смо на топлу добродошлицу коју школа пружа ученицима, родитељима и свима који су заинтересовани за наш рад и успех. У школи негујемо здраве колегијалне односе, тимски рад, однос поштовања на релацији ученик – родитељ – наставник. Наставници и сви запослени старају се да ученици проводе безбедно време у школи користећи га поред учења и за квалитетно спровођење ваннаставних активности како би након завршетка основне школе били припремљени за животне изазове.

Мото наше школске заједнице је "Заједно до успеха".

Срдачно!
Игор Дрманац

Претрага