Едукативно предавање на тему пружања прве помоћи

Дана 23.11.2023. године у холу ОШ „Младост“, Врњци са почетком у 13:15h за ученике виших разреда (од 5. до 8. разреда) одржано je едукативно предавање „Прва помоћ“ од стране лекара, Владислава Прежића, запосленог у хитној служби Дома здравља „Никола Џамиć“ Врњачка Бања.

Сходно смерницама за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2023/24. години које су достављене од МП, осим редовних активности, актив природне групе предмета је годишњим планом рада уврстио бројне ваннаставне активности од којих је претходно наведена активност само једна у низу планираних.

Предавање је започето подсећањем на значај основних поступака прве помоћи у свакодневним ситуацијама. Стручњак је користио приступачан језик како би ученицима приближио кључне кораке у пружању помоћи. Посебна пажња, посвећена је ситуацијама које су уобичајене у школском окружењу, попут повреда током физичких активности, гушења током оброка. Ученици су имали прилику постављати питања и активно учествовати у дискусији.

Лекар је демонстрирао основне технике -попут правилног стављања завоја код опекотина и посекотина, поступака санирања повреда главe, руку и ногу, као и правилног позивања хитне помоћи. Кроз интерактивне сценарије ученици су имали прилику практично применити стечена знања.

У другом делу предавања ученици су упознати са начинима пружања прве помоћи лицима без свести, епилептичним нападом, као и основним мерама одржавања живота, правилним начином реанимације и извођења КПР. На луткама су ученици имали прилике да уз помоћ стручног лица изведу КПР.

На крају предавања, сваки ученик је добио информативни материјал који садржи основне смернице за пружање прве помоћи. Ово предавање је имало за циљ да подигне свести међу ученицима о значају брзе и правилне реакције у хитним ситуацијама, доприносећи стварању сигурнијег школског окружења.

У неком наредном периоду ће се на основу резултата анкетираних ученика формирати групе заинтересованих ученика које ће похађати радионицу „Прве помоћи“ вођену од стране тима хитне службе, Дома здравља „Никола Џамић“, Врњачка Бања наравно све са циљем да ојачају самопоуздање ђака да правилно примене стечена знања у стварним ситуацијама и да буду од помоћи другима.

Предметни наставник: наставник хемије, Јелена Чолић

 

 

 

Распоред звоњења

ОШ "Младост" Врњци

Час Време
Улазак 07:50-08:00
1. час 08:00-08:45
Одмор 08:45-08:50
2. час 08:50-09:35
Одмор 09:35-09:55
3. час 09:55-10:40
Одмор 10:40-10:45
4. час 10:45-11:30
Одмор 11:30-11:35
5. час 11:35-12:20
Одмор 12:20-12:25
6. час 12:25-13:10
Одмор 13:10-13:15
7. час 13:15-14:00

 

Реч директора

Поштовани ученици, родитељи и колеге,

Велика је част и привилегија бити на челу ове школе која има успешну и дугогодишњу традицију.

Кроз нашу школу прошло је на хиљаде ђака који су данас вредни и успешни људи, а ми њихови учитељи/наставници се радујемо свим њиховим наградама и успесима, управо јер су били део нас.

Поносни смо на топлу добродошлицу коју школа пружа ученицима, родитељима и свима који су заинтересовани за наш рад и успех. У школи негујемо здраве колегијалне односе, тимски рад, однос поштовања на релацији ученик – родитељ – наставник. Наставници и сви запослени старају се да ученици проводе безбедно време у школи користећи га поред учења и за квалитетно спровођење ваннаставних активности како би након завршетка основне школе били припремљени за животне изазове.

Мото наше школске заједнице је "Заједно до успеха".

Срдачно!
Игор Дрманац

Претрага