Продужени боравак

Рад у продуженом боравку је облик васпитно-образовног рада који се одвија после наставе и има своје педагошке, васпитне, образовне и социјалне вредности. Разликује се од рада у редовној настави, јер се међусобно преплићу и повезују рад, учење и игра. Продужени боравак представља продужетак наставе, прати и допуњава образовно-васпитан рад у редовној настави.

Временска организација продуженог боравка је прецизно испланирана и организована и можемо је поделити у три сегмента:

- Самосталан рад ученика (израда домаћих задатака уз помоћ учитеља, утврђивање и проширивање обрађеног градива)

- Слободно време (дружење са другарима, друштвене игре, игре у школском дворишту, боравак на свежем ваздуху )

- Слободне активности (говор и изражавање, ликовне активности, музичке активности, драмске активности, спортско-рекреативне активности)

У нашој школи продужени боравак се одвија у поподневној смени од 11:30 до 16:30 часова. За ученике који се определе за продужени боравак обезбеђен је посебно уређен простор на спрату школе. Простор је опремљен едукативним играчкама, дидактичким материјалом, телевизором, мини линијом, DVD-ом, рачунаром, играчкама. Пространо школско двориште омогућава да деца слободно време проведу у игри на свежем ваздуху. У склопу продуженог боравка налази се и лепо опремљена чајна кухиња где ученици ручају. Припрема оброка се врши у ПУ "Радост" из Врњачке Бање. Родитељи за боравак деце у продуженом боравку плаћају једино ручак, који је обавезан за све ученике који одређеног дана време проводе у боравку.

У продуженом боравку ради Андријана Богојевић, проф. разредне наставе.

Распоред звоњења

1. до 4. разред

  Смена А Смена Б
1. час 08:00-08:30 10:45-11:15
2. час 08:35-09:05 11:20-11:50
3. час 09:20-09:50 12:05-12:35
4. час 09:55-10:25  

 

5. до 8. разред

  Прва смена
1. час 07:45-08:15
2. час 08:20-08:50
3. час 09:10-09:40
4. час 09:45-10:15
5. час 10:20-10:50
6. час 10:55-11:25
7. час 11:30-12:00

 

Реч директора

Поштовани ученици, родитељи и колеге,

Велика је част и привилегија бити на челу ове школе која има успешну и дугогодишњу традицију.

Кроз нашу школу прошло је на хиљаде ђака који су данас вредни и успешни људи, а ми њихови учитељи/наставници се радујемо свим њиховим наградама и успесима, управо јер су били део нас.

Поносни смо на топлу добродошлицу коју школа пружа ученицима, родитељима и свима који су заинтересовани за наш рад и успех. У школи негујемо здраве колегијалне односе, тимски рад, однос поштовања на релацији ученик – родитељ – наставник. Наставници и сви запослени старају се да ученици проводе безбедно време у школи користећи га поред учења и за квалитетно спровођење ваннаставних активности како би након завршетка основне школе били припремљени за животне изазове.

Мото наше школске заједнице је "Заједно до успеха".

Срдачно!
Игор Дрманац

Претрага