Школска библиотека

Библиотека ОШ "Младост" је смештена у приземљу школске зграде, у светлој, чистој, топлој просторији oд 54m2. Поседује читаонички простор (16 читаоничких места), техничку опрему у виду рачунара, видео бима, интернет конекције, флип чарт табле, док је књижни фонд смештен у зидним полицама, приступ књигама је отвореног типа. Радно време библиотеке је од 8 до 14 сати понедељком, петком и сваке друге среде, што је видно обележено на вратима просторије.

Књижни фонд

Књижни фонд библиотеке садржи око 5000 књижних јединица, заступљена су дела школске лектире, белетристика, дела савремене дечије књижевности, стручна литература за наставнике, референтна литература (опште и стручне енциклопедије, приручници...), а у последње две године је Министарство просвете донирало средства за набавку грађе за ученике са посебним потребама, тако да је фонд допуњен едукативним играчкама, интерактивним уџбеницима, квизовима и слично. Стручна литература је класификована по УДК систему, лектира је распоређена по разредима, белетристика по азбучном реду.

Донације

У школској 2015/2016. библиотека је обогаћена донацијом Народне библиотеке Србије са 190 наслова и донацијом Завода за уџбенике и наставна средства са 91 насловом.

У школској 2016/2017 библиотека је обогаћена донацијом Народне библиотеке Србије донацијом 198 књига, Завода за уџбенике и наставна средства са 47 насловом. Средствима министарства просвете, науке и технолошког развоја наша библиотека добила је 156 књига.

У школској 2017/2018. години библиотека је обогаћена са 29 наслова. Купљенo је и 48 дидактичко методичких средстава.

У школској 2018/2019. години библиотека је обогаћена са 34 наслова и два дигитална материјала.

У школској 2019/2020. години библиотека је обогаћена са 30 наслова од стране МНПТР РС и 252 наслова донација од Телеком Србије.

У текућој 2020/2021. години библиотека је обогаћена са 22 наслова од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру "Богаћења школских библиотека" (10.12.2020.), 102 наслова донација од стране Телеком Србија и 205 наслова донација од стране Народне библиотеке Србије.

У школској 2021/2022. години библиотека је обогаћена са 61 насловом које је обезбедило Министарство просвете, науке и технолошког развоја и 71 наслов које је школа купила са финансијског плана.

У школској 2022/2023. години библиотека је обогаћена са 27 наслова које је обезбедило Министарство просвете и 160 наслова које је школа добила донацијом Народне библиотеке Републике Србије.

Корисници и секција

Сви ученици су корисници библиотеке, као и већи део запослених у школи. Треба поменути библиотекарску секцију, чијих 20 чланова радо обављају послове издавања књига, печатирања, задуживања и раздуживања, сређивања полица, израде паноа при обележавању важних годишњица.

Библиотекар

Посао библиотекара обавља Дејана Данојлић, чији је задатак да стручним ангажовањем, у непосредном раду са децом, промовише читање и самосталност ученика у коришћењу извора знања, у сарадњи са наставницима планира реализује и вреднује заједничке активности, обавља послове инвентарисања, сигнирања, класификације књижне грађе, вођења статистике, учествује у раду стручних органа школе.

Активности

Наша школска бибилиотека је постала функционална учионица са вишеструком наменом, ту се реализују поједини часови, радионице из области професионалне оријентације, превенције насиља, креативне, књижевне, еколошке радионице. Редовне активности током године су: пријем првака и упознавање са правилима рада библиотеке, обележавање (у сарадњи са наставницима и учитељима) Дечије недеље, Нове године, Светог Саве, Дана школе, Националног дана књиге (28. фебруар), Светског дана књиге (23. април), посета Градској библиотеци. Осим тога, ван наставе, у пријатној атмосфери се чита, пише, црта, размењују мисли, пружа подршка у учењу, осамостаљује у истраживачком раду, корелира између различитих старосних група ученика, гаји толеранција и разумевање.

Услове за успешно функционисање библиотеке је омогућио актуелни директор школе Игор Дрманац својом посвећеношћу, преданим радом и врхунским менаџерским способностима.

Правила понашања у библиотеци

- Члан библиотеке се постаје сваке године када се први пут дође у библиотеку и позајми књига. Тада добијеш свој читалачки картонса којим стичеш право да преко целе школске године позајмљујеш књиге из библиотеке. Учлањење у школску је бесплатно

- Радно време библиотеке је истакнуто на вратима библиотеке

- Кад уђеш у библиотеку, прво се обрати библиотекарки да пронађе твој читалачки картон. Кажеш разред, одељење, презиме и име

- Ако књиге бираш сам, не претураш по њима, него их пажљиво вратиш одакле си је и узео/ла, пазећи да не испадне картон

- Кад изабереш књигу, обратиш се библиотекарки да те задужи

- На картон књиге потписујеш прво слово имена, презиме и разред

- Можеш узети највише две књиге и задржати их две недеље. Ако ниси стигао/ла да их прочиташ, можеш их продужити на још недељу дана

- Постоје књиге које се не износе из библиотеке. Њих читаш у библиотеци  (енциклопедије, речници, лексикони, приручна грађа...)

- Ако си читао у библиотеци, по завршетку узето врати, столицу увуци и пази да не заборавиш своје ствари

- Библиотека је храм књиге. У њој не галамиш. Не једеш, не жваћеш жваке и не играш се

- По позајмљеним књигама се не пише, не црта и не цепају се. Ако је књига коју си задужио похабана, потруди се да је дотераш

- Ако случајно изгубиш књигу, можеш донети замену, исту књигу или из те области (лектира за лектиру...)

- Својој школској библиотеци увек можеш поклонити књиге (нпр.лектиру која ти више није потребна) на којима ће писати да је то поклон од тебе

- Можеш постати члан библиотечке секције ако желиш да научиш о раду библиотекар

Распоред звоњења

ОШ "Младост" Врњци

Час Време
Улазак 07:50-08:00
1. час 08:00-08:45
Одмор 08:45-08:50
2. час 08:50-09:35
Одмор 09:35-09:55
3. час 09:55-10:40
Одмор 10:40-10:45
4. час 10:45-11:30
Одмор 11:30-11:35
5. час 11:35-12:20
Одмор 12:20-12:25
6. час 12:25-13:10
Одмор 13:10-13:15
7. час 13:15-14:00

 

Реч директора

Поштовани ученици, родитељи и колеге,

Велика је част и привилегија бити на челу ове школе која има успешну и дугогодишњу традицију.

Кроз нашу школу прошло је на хиљаде ђака који су данас вредни и успешни људи, а ми њихови учитељи/наставници се радујемо свим њиховим наградама и успесима, управо јер су били део нас.

Поносни смо на топлу добродошлицу коју школа пружа ученицима, родитељима и свима који су заинтересовани за наш рад и успех. У школи негујемо здраве колегијалне односе, тимски рад, однос поштовања на релацији ученик – родитељ – наставник. Наставници и сви запослени старају се да ученици проводе безбедно време у школи користећи га поред учења и за квалитетно спровођење ваннаставних активности како би након завршетка основне школе били припремљени за животне изазове.

Мото наше школске заједнице је "Заједно до успеха".

Срдачно!
Игор Дрманац

Претрага