Психолог

Најпре да вам кажем неколико речи о себи, а после и шта је то што ја у школи радим. Ја сам Тијана Симоновић и психолог сам у ОШ "Младост" из Врњаца. Основну школу сам завршила у Врњцима, управо ову у којој сада радим, а онда и Гимназију у Врњачкој Бањи. Психологију на Филозофском факултету у Новом Саду завршила сам, стекла звање дипломираног психолога и након тога започела са радом у основној школи. Свој посао обављам одговорно и професионално. Редовно пратим стручну литературу и стручно се усавршавам у различитим областима. Тренутно похађам вишегодишњу едукацију за психотерапеута из области Гешталт психотерапије - Гешталт студија Београд. Поседујем и лиценцу за рад у образовању.

ПСИХОЛОГ У ШКОЛИ

Посао психолога у школи није увек лако дефинисати. Психолог у школи је она особа која користи сазнања и методе из различитих области психологије и из других дисциплина како би на најбољи начин пружила помоћ и подршку пре свега ученицима, а затим и наставницима и родитељима везано за школу, боравак у школи, школовање, али и тешкоће свакодневног живота.

У оквиру сарадње са ученицима, посао психолога је да:

- саветом помогне ученику коме је помоћ потребна;

- препозна тешкоће и проблеме у понашању ученика, вршњачким односима, емоционалним, породичним проблемима и помогне им да их превладавају;

- путем разговора и радионица осмишљава и спроводи различите активности у школи који подстичу самопоуздање, учење социјалних вештина, учење вештина за ненасилно решавање конфликата, сузбијање предрасуда, итд.

- се као посредник укључи у решавање сукоба, уколико ученик има проблем са другим учеником и укаже обема странама на могућности сагледавања ситуације објективно и проналажења заједничког решења;

- подстиче толеранцију и прихватање различитости међу ученицима;

- да укаже на технике ефикасног учења уколико ученик има проблема са учењем, осмишљавањем или запамћивањем градива;

- да помогне уколико ученик има трему јавног наступа, или страх од неког наставника;

- да помогне у откривању и третирању проблема пажње и концентрације или неадекватног планирања времена и око личне организације.

- обавља и психолошку процену ученикових могућности током школовања, а нарочито приликом уписа ученика у школу у оквиру процене зрелости детета за полазак у школу.

У оквиру сарадње са родитељима посао психолога је да:

- ради са родитељима ученика ради подстицања и развијања родитељских компетенција;

- осмишљава и организује едукативна предавања која доприносе подстицању развоја дететових потенцијала и доприносе успешнијем образовању;

- обавља саветодавне разговоре и на тему одабира будућег занимања ученика, тј. уписа у средњу школу.

У оквиру сарадње са наставницима посао психолога је да:

- осмишљава и организује едукативна предавања за наставнике, која доприносе подстицању развоја дететових потенцијала и доприносе успешнијем образовању;

- пружа савете за превазилажење проблема у раду са ученицима, нарочито са онима којима је потребна додатна помоћ и подршка у раду;.

- пружа помоћ у планирању наставног садржаја за ученике

Поред свега тога, психолог обавља и неке додатне послове као што су вођење документације, припремање и писање извештаја и припрема за сопствени рад. Врло често школски психолог је особа која има потребне информације важне за рад школе. Као и сваки запослени у образовању, психолог је дужан да ради на свом личном и професионалном расту и развоју.

Врата школског психолога су отворена за свакога ко жели стручан, објективан и искрен савет, али ко је довољно отворен да иступи из постојећих шаблона у жељи да се лично развија и напредује, и да себи и другима прикаже најбољу слику себе.

 

Распоред звоњења

ОШ "Младост" Врњци

Час Време
Улазак 07:50-08:00
1. час 08:00-08:45
Одмор 08:45-08:50
2. час 08:50-09:35
Одмор 09:35-09:55
3. час 09:55-10:40
Одмор 10:40-10:45
4. час 10:45-11:30
Одмор 11:30-11:35
5. час 11:35-12:20
Одмор 12:20-12:25
6. час 12:25-13:10
Одмор 13:10-13:15
7. час 13:15-14:00

 

Реч директора

Поштовани ученици, родитељи и колеге,

Велика је част и привилегија бити на челу ове школе која има успешну и дугогодишњу традицију.

Кроз нашу школу прошло је на хиљаде ђака који су данас вредни и успешни људи, а ми њихови учитељи/наставници се радујемо свим њиховим наградама и успесима, управо јер су били део нас.

Поносни смо на топлу добродошлицу коју школа пружа ученицима, родитељима и свима који су заинтересовани за наш рад и успех. У школи негујемо здраве колегијалне односе, тимски рад, однос поштовања на релацији ученик – родитељ – наставник. Наставници и сви запослени старају се да ученици проводе безбедно време у школи користећи га поред учења и за квалитетно спровођење ваннаставних активности како би након завршетка основне школе били припремљени за животне изазове.

Мото наше школске заједнице је "Заједно до успеха".

Срдачно!
Игор Дрманац

Претрага