Ученички парламент

Чланови парламента за школску 2023/24. годину

 1. Лазар Топаловић, VIII1
 2. Николина Котлајић, VII1
 3. Теодора Бошковић, VII1
 4. Дејан Драшковић, VIII1
 5. Нађа Милутиновић, VIII1
 6. Анђелија Терзић, VIII1

Председник УП: Дејан Драшковић

Заменик председника: Лазар Топаловић

Записничар: Нађа Милутиновић

Стручни актив за развојно планирање: Николина Котлајић

Представник за Школски одбор: Анђелија Терзић

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: Анђелија Терзић

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: Теодора Бошковић

Модератор парламента: Аница Саковић, педагог

Чланови парламента за школску 2021/22. годину

 1. Данило Предолац, VIII1
 2. Милица Степић, VII1
 3. Јована Антић, VII1
 4. Вук Миодраговић, VIII1
 5. Софија Котлајић, VIII1
 6. Вељко Џамић, VIII1
 7. Елена Стојановић, VIII2
 8. Николина Петровић, VIII2
 9. Урош Бошковић, VIII2

Председница УП: Вук Миодраговић

Заменик председника: Софија Котлајић

Записничар: Вељко Џамић

Школско развојно планирање: Милица Степић и Јована Антић

ШО: Вук Миодраговић и Урош Бошковић

Тим за заштиту ученика од насиља: Елена Стојановић и Николина Петровић

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: Данило Предолац

Модератор парламента: Милена Миладинов, педагог


План и програм ученичког парламента - 2021-22


Активности ученичког парламента - 2021-22

Извештај о раду и активностима ученичког парламента

Чланови парламента за школску 2020/21. годину

 1. Вук Миодраговић, VIII1
 2. Софија Котлајић, VII1
 3. Теодора Атанасковић, VII1
 4. Елена Стојановић, VII2
 5. Матија Топаловић, VII2
 6. Илија Радовановић, VII2
 7. Стефан Миладиновић, VIII1
 8. Сара Бабић, VIII1
 9. Каја Срејић, VIII1

Председница УП: Сара Бабић

Заменик председника: Илија Радовановић

Записничар: Софија Котлајић

Школско развојно планирање: Елена Стојановић и Теодора Атанасковић

ШО: Стефан Миладиновић и Каја Срејић

Тим за заштиту ученика од насиља: Вук Миодраговић и Матија Топаловић

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: Софија Котлајић

Модератор парламента: Милена Миладинов, педагог


План и програм ученичког парламента - 2020-21


Активности ученичког парламента - 2020-21

Обележен Дан жена у ОШ "Младост"

Извештај о реализованим радионицама "Безбедност на интернету"

Чланови парламента за школску 2019/20. годину

 1. Лазар Димитријевић, VIII1
 2. Тамара Николовски, VIII1
 3. Марија Радичевић, VIII1
 4. Давид Бошковић, VIII2
 5. Стеван Котлајић, VIII2
 6. Лидија Седларевић, VIII2
 7. Милош Весић, VII1
 8. Сара Бабић, VII1
 9. Алекса Котлајић, VII1

Председник УП: Тамара Николовски

Заменик председника: Марија Радичевић

Записничар: Давид Бошковић

Школско развојно планирање: Милош Весић и Алекса Котлајић

ШО: Лазар Димитријевић и Стеван Котлајић

Тим за заштиту ученика од насиља: Сара Бабић и Тамара Николовски

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: Лидија Седларевић

Модератор парламента: Милена Миладинов, педагог


План и програм ученичког парламента - 2019-20

Активности ученичког парламента - 2019/20

Распоред звоњења

ОШ "Младост" Врњци

Час Време
Улазак 07:50-08:00
1. час 08:00-08:45
Одмор 08:45-08:50
2. час 08:50-09:35
Одмор 09:35-09:55
3. час 09:55-10:40
Одмор 10:40-10:45
4. час 10:45-11:30
Одмор 11:30-11:35
5. час 11:35-12:20
Одмор 12:20-12:25
6. час 12:25-13:10
Одмор 13:10-13:15
7. час 13:15-14:00

 

Реч директора

Поштовани ученици, родитељи и колеге,

Велика је част и привилегија бити на челу ове школе која има успешну и дугогодишњу традицију.

Кроз нашу школу прошло је на хиљаде ђака који су данас вредни и успешни људи, а ми њихови учитељи/наставници се радујемо свим њиховим наградама и успесима, управо јер су били део нас.

Поносни смо на топлу добродошлицу коју школа пружа ученицима, родитељима и свима који су заинтересовани за наш рад и успех. У школи негујемо здраве колегијалне односе, тимски рад, однос поштовања на релацији ученик – родитељ – наставник. Наставници и сви запослени старају се да ученици проводе безбедно време у школи користећи га поред учења и за квалитетно спровођење ваннаставних активности како би након завршетка основне школе били припремљени за животне изазове.

Мото наше школске заједнице је "Заједно до успеха".

Срдачно!
Игор Дрманац

Претрага