Списак запослених

 

Ваннаставно особље

Игор Дрманац - Директор школе

Тијана Симоновић - Психолог

Аница Саковић - Педагог

Дејана Данојлић - Библиотекарка

Јелена Томић - секретар

Стојанка Кнежевић - Финансијско-рачуноводствени радник

 

Разредна настава

Дејан Аџић - Разредна настава

Весна Станчић - Разредна настава

Марина Стефановић - Разредна настава

Данијела Радовановић - Разредна настава

Милијана Маричић - Разредна настава

Јелена Чеперковић - Разредна настава

Андријана Богојевић - Разредна настава/продужени боравак

 

Предметна настава

Јелена Вучетић - Српски језик

Јелена Матић - Енглески језик

Олгица Луковић - Француски језик

Оливер Миљковић - Француски језик

Марина Јовковић - Грађанско васпитање

Саша Јовичић - Музичка култура/Хор и оркестар

Тома Томић - Ликовна култура

Владимир Иванчевић - Ликовна култура

Љубан Стевановић - Историја/географија

Јовица Сташић - Историја

Јелена Катић - Математика

Весна Радић - Физика

Сузана Петричковић - Биологија

Јелена Чолић - Хемија

Анђелија Чановић - Информатика и рачунарство, Техника и технологија

Бранко Речевић - Физичко васпитање

Сузана Зарковић - Физичко и здравствено васпитање

Милош Митровић - Верска настава

 

Техничко особље

Предраг Ђокић - Мајстор одржавања/домар

Матија Протић - Мајстор одржавања/домар

Дејан Милошевић - Хигијеничар

Наташа Мандић - Хигијеничар

Анка Сарић - Хигијеничар

Драгана Чеперковић - Хигијеничар

Снежана Црноглавац - Сервирка

Зорица Црноглавац - Хигијеничар ИО Штулац

Распоред звоњења

ОШ "Младост" Врњци

Час Време
Улазак 07:50-08:00
1. час 08:00-08:45
Одмор 08:45-08:50
2. час 08:50-09:35
Одмор 09:35-09:55
3. час 09:55-10:40
Одмор 10:40-10:45
4. час 10:45-11:30
Одмор 11:30-11:35
5. час 11:35-12:20
Одмор 12:20-12:25
6. час 12:25-13:10
Одмор 13:10-13:15
7. час 13:15-14:00

 

Реч директора

Поштовани ученици, родитељи и колеге,

Велика је част и привилегија бити на челу ове школе која има успешну и дугогодишњу традицију.

Кроз нашу школу прошло је на хиљаде ђака који су данас вредни и успешни људи, а ми њихови учитељи/наставници се радујемо свим њиховим наградама и успесима, управо јер су били део нас.

Поносни смо на топлу добродошлицу коју школа пружа ученицима, родитељима и свима који су заинтересовани за наш рад и успех. У школи негујемо здраве колегијалне односе, тимски рад, однос поштовања на релацији ученик – родитељ – наставник. Наставници и сви запослени старају се да ученици проводе безбедно време у школи користећи га поред учења и за квалитетно спровођење ваннаставних активности како би након завршетка основне школе били припремљени за животне изазове.

Мото наше школске заједнице је "Заједно до успеха".

Срдачно!
Игор Дрманац

Претрага