Списак запослених

 

Ваннаставно особље

Игор Дрманац - Директор школе

Тијана Симоновић - Психолог

Милена Миладинов - Педагог

Дејана Данојлић - Библиотекарка

Јелена Томић - секретар

Стојанка Кнежевић - Финансијско-рачуноводствени радник

 

Разредна настава

Дејан Аџић - Разредна настава

Весна Станчић - Разредна настава

Марина Стефановић - Разредна настава

Данијела Радовановић - Разредна настава

Милијана Маричић - Разредна настава

Јелена Чеперковић - Разредна настава

Андријана Богојевић - Разредна настава/продужени боравак

 

Предметна настава

Јелена Вучетић - Српски језик

Јелена Сеочанац - Српски језик

Јелена Матић - Енглески језик

Иван Миодраговић - Енглески језик

Олгица Луковић - Француски језик

Оливер Миљковић - Француски језик

Марина Јовковић - Грађанско васпитање

Саша Јовичић - Музичка култура/Хор и оркестар

Тома Томић - Ликовна култура

Владимир Иванчевић - Ликовна култура

Љубан Стевановић - Историја/географија

Јовица Сташић - Историја

Јелена Катић - Математика

Весна Радић - Физика

Јелена Ћилерџић - Биологија

Војкан Добричић - Хемија/домаћинство

Анђелија Чановић - Информатика и рачунарство, Техника и технологија

Катарина Грађанин - Физичко васпитање

Бранко Речевић - Физичко васпитање

Бојан Вукмировић - Физичко васпитање

Милош Митровић - Верска настава

 

Техничко особље

Предраг Ђокић - Мајстор одржавања/домар

Дејан Милошевић - Хигијеничар

Наташа Мандић - Хигијеничар

Анка Сарић - Хигијеничар

Драгана Чеперковић - Хигијеничар

Снежана Црноглавац - Сервирка

Зорица Црноглавац - Хигијеничар ИО Штулац

Распоред звоњења

1. до 4. разред

  Смена А Смена Б
1. час 08:00-08:30 10:45-11:15
2. час 08:35-09:05 11:20-11:50
3. час 09:20-09:50 12:05-12:35
4. час 09:55-10:25  

 

5. до 8. разред

  Прва смена
1. час 07:45-08:15
2. час 08:20-08:50
3. час 09:10-09:40
4. час 09:45-10:15
5. час 10:20-10:50
6. час 10:55-11:25
7. час 11:30-12:00

 

Реч директора

Поштовани ученици, родитељи и колеге,

Велика је част и привилегија бити на челу ове школе која има успешну и дугогодишњу традицију.

Кроз нашу школу прошло је на хиљаде ђака који су данас вредни и успешни људи, а ми њихови учитељи/наставници се радујемо свим њиховим наградама и успесима, управо јер су били део нас.

Поносни смо на топлу добродошлицу коју школа пружа ученицима, родитељима и свима који су заинтересовани за наш рад и успех. У школи негујемо здраве колегијалне односе, тимски рад, однос поштовања на релацији ученик – родитељ – наставник. Наставници и сви запослени старају се да ученици проводе безбедно време у школи користећи га поред учења и за квалитетно спровођење ваннаставних активности како би након завршетка основне школе били припремљени за животне изазове.

Мото наше школске заједнице је "Заједно до успеха".

Срдачно!
Игор Дрманац

Претрага