Активи и тимови

Актив за школско и развојно планирање (представници наставника, стручних сарадника, представници локалне самоуправе и савета родитеља)

Андријана Богојевић - координатор тима, Игор Дрманац, Јелена Чолић, Оливер Миљковић, Дејана Данојлић, Тијана Симоновић, Јелена Томић, Милена Миладинов, Предраг Котлајић - локална самоуправа, председник Савета родитеља, представници ученичког парламента

Актив за развој школског програма

Јелена Чеперковић - координатор, Игор Дрманац, Весна Радић, Тијана Симоновић, Јелена Томић, Јелена Катић, Милена Миладинов

 

Самовредновање рада школе подељено је на подтимове

 

Тим за програмирање, планирање и извештавање

Јелена Матић - координатор, Андријана Богојевић, Анђелија Чановић, Дејан Аџић

Тим за наставу и учење

Милена Миладинов - координатор, Олгица Луковић, Јелена Вучетић, Андријана Богојевић, Љубан Стевановић, Саша Јовичић, Јелена Ћилерџић, Милијана Маричић

Тим за образовна постигнућа ученика

Тијана Симоновић - координатор, Марина Јовковић, Јелена Матић, Весна Радић, Весна Станчић, Јелена Катић, Анђелија Чановић

Тим за подршку ученицима

Данијела Радовановић - координатор, Јелена Катић, Јовица Сташић, Љубан Стевановић, Сузана Зарковић, Милијана Маричић

Тим за ЕТОС

Јелена Ћилерџић - координатор, Владимир Иванчевић, Марина Јовковић, Милош Митровић, Тома Томић, Јовица Сташић, Јелена Чеперковић, Анка Сарић - хигијеничарка, Снежана Црноглавац - хигијеничарка

Тим за организацију рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима

Игор Дрманац - координатор, Јелена Томић, Стојанка Кнежевић, Наташа Мандић, Предраг Ђокић

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Тијана Симоновић - координатор, Милена Миладинов, Игор Дрманац, Јелена Чолић, Оливер Миљковић, председник Савета родитеља и представник Ученичког парламента

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Милена Миладинов - координатор, Тијана Симоновић, Игор Дрманац, Марина Стефановић, Дејана Данојлић, Јовица Сташић, Бранко Речевић

Тим за инклузивно образовање

Данијела Радовановић - координатор, Љубан Стевановић, Тијана Симоновић, Игор Дрманац, Анђелија Чановић, Милена Миладинов, представник Савета родитеља

Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Весна Станчић - координатор, Јелена Чеперковић, Тијана Симоновић, Дејан Аџић, Дејана Данојлић, Сузана Зарковић, Јелена Томић-секретар, Снежана Црноглавац - помоћни радник, Анка Сарић - помоћни радник, школски полицајац, представници ученичког парламента

Тим за професионалну оријентацију

Дејана Данојлић - координатор, Предраг Ђокић, Матија Протић, Игор Дрманац, Данијела Радовановић

Тим за праћење остваривања плана стручног усавршавања

Оливер Миљковић - координатор, Дејан Аџић, Игор Дрманац, Олгица Луковић

Тим за израду годишњег плана рада школе

Игор Дрманац, Тијана Симоновић, Милена Миладинов

Тим за реализацију културно-друштвених активности

Игор Дрманац - директор, Бранко Речевић, Саша Јовичић, Весна Станчић, Тома Томић, Јелена Вучетић, Јелена Ћилерџић, Милош Митровић

Тим за израду школских новина

Игор Дрманац, Оливер Миљковић, Тома Томић, Јелена Вучетић

Тим за веб сајт презентацију школе

Игор Дрманац, Милена Миладинов, Андријана Богојевић, Олгица Луковић

Тим за израду пројеката

Игор Дрманац, Јелена Томић, Стојанка Кнежевић

Менаџерски тим школе

Саша Јовичић - координатор, Предраг Ђокић, Наташа Мандић

Тим за праћење примене мера за спречавање ширења епидемије изазване вирусом "Covid 19"

Јелена Матић - координатор, Јелена Ћилерџић - заменик координатора, Марина Стефановић, Милијана Маричић

 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа за области предмета, координатор за развој школског програма (Јелена Чеперковић) и координатор за Школско и развојно планирање (Андријана Богојевић). Колегијумом председава и руководи директор, Игор Дрманац - директор, Јелена Чолић, Оливер Миљковић, Дејан Аџић, Тијана Симоновић - стручни сарадник, Милена Миладинов - стручни сарадник, Дејана Данојлић - стручни сарадник

 

Ученички парламент - Милена Миладинов, модератор

 

Координатор Google Suite for Education - Олгица Луковић

 

Уредник летописа школе - Милена Миладинов

 

Координатори електронског дневника - Оливер Миљковић и Јелена Катић

 

Распоред звоњења

ОШ "Младост" Врњци

Час Време
Улазак 07:50-08:00
1. час 08:00-08:45
Одмор 08:45-08:50
2. час 08:50-09:35
Одмор 09:35-09:55
3. час 09:55-10:40
Одмор 10:40-10:45
4. час 10:45-11:30
Одмор 11:30-11:35
5. час 11:35-12:20
Одмор 12:20-12:25
6. час 12:25-13:10
Одмор 13:10-13:15
7. час 13:15-14:00

 

Реч директора

Поштовани ученици, родитељи и колеге,

Велика је част и привилегија бити на челу ове школе која има успешну и дугогодишњу традицију.

Кроз нашу школу прошло је на хиљаде ђака који су данас вредни и успешни људи, а ми њихови учитељи/наставници се радујемо свим њиховим наградама и успесима, управо јер су били део нас.

Поносни смо на топлу добродошлицу коју школа пружа ученицима, родитељима и свима који су заинтересовани за наш рад и успех. У школи негујемо здраве колегијалне односе, тимски рад, однос поштовања на релацији ученик – родитељ – наставник. Наставници и сви запослени старају се да ученици проводе безбедно време у школи користећи га поред учења и за квалитетно спровођење ваннаставних активности како би након завршетка основне школе били припремљени за животне изазове.

Мото наше школске заједнице је "Заједно до успеха".

Срдачно!
Игор Дрманац

Претрага