Активи и тимови

Актив за школско и развојно планирање (представници наставника, стручних сарадника, представници локалне самоуправе и савета родитеља)

Андријана Богојевић – координатор тима, Игор Дрманац, Јелена Чолић, Оливер Миљковић, Дејана Данојлић, Тијана Симоновић, Јелена Томић, Аница Саковић, Предраг Котлајић - локална самоуправа, Иван Мијаиловић - представник Савета родитеља, представници ученичког парламента

Актив за развој школског програма

Јелена Чеперковић - координатор, Игор Дрманац, Весна Радић, Тијана Симоновић, Јелена Томић, Јелена Катић, Аница Саковић

 

Самовредновање рада школе подељено је на подтимове

 

Тим за самовредновање рада школе

Јелена Матић (програмирање, планирање и извештавање), Аница Саковић (настава и учење), Тијана Симоновић (образовна постигнућа ученика), Данијела Радовановић (подршка ученицима), Сузана Петричковић (етос), Игор Дрманац (организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима), Соња Боћанин - представник Савета родитеља

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Тијана Симоновић – координатор, Аница Саковић, Игор Дрманац, Јелена Чолић, Оливер Миљковић, Милица Сташић - представник Савета родитеља и представник Ученичког парламента

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Аница Саковић – координатор, Тијана Симоновић, Игор Дрманац, Марина Стефановић, Дејана Данојлић, Јовица Сташић, Бранко Речевић и Јелена Лукић - представник Савета родитеља

Тим за инклузивно образовање

Данијела Радовановић – координатор, Љубан Стевановић, Тијана Симоновић, Игор Дрманац, Анђелија Чановић, Аница Саковић и Вања Петровић - представник Савета родитеља

Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Аница Саковић – координатор, Јелена Чеперковић, Тијана Симоновић, Весна Станчић, Дејана Данојлић, Сузана Зарковић, Јелена Томић-секретар, Снежана Црноглавац-помоћни радник, школски полицајац, Јелена Бојковић - представник Савета родитеља представници ученичког парламента

Тим за професионалну оријентацију

Дејана Данојлић – координатор, Предраг Ђокић, Матија Протић, Игор Дрманац, Данијела Радовановић

Тим за професионални развој

Оливер Миљковић – координатор, Дејан Аџић, Игор Дрманац, Олгица Луковић и Мила Миодраговић - представник Савета родитеља

Тим за израду годишњег плана рада школе

Игор Дрманац, Тијана Симоновић, Аница Саковић

Тим за реализацију културно-друштвених активности

Игор Дрманац - директор, Бранко Речевић, Саша Јовичић, Марина Стефановић, Милијана Маричић, Тома Томић, Предраг Ракић, Марина Јовковић, Милош Митровић

Тим за израду школских новина

Игор Дрманац, Оливер Миљковић, Владимир Иванчевић, Предраг Ракић

Тим за веб сајт презентацију школе

Игор Дрманац, Андријана Богојевић, Олгица Луковић

Тим за израду пројеката

Игор Дрманац, Јелена Томић, Стојанка Кнежевић

Менаџерски тим школе

Саша Јовичић - координатор, Предраг Ђокић, Наташа Мандић

 

 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, координатори стручних тимова и стручни сарадници. Колегијумом председава и руководи директор: Игор Дрманац – директор. Чланови Педагошког колегијума су: Весна Станчић, Оливер Миљковић, Јелена Чолић, Андријана Богојевић, Јелена Чеперковић, Аница Саковић, Тијана Симоновић, Данијела Радовановић, Дејана Данојлић

 

Ученички парламент - Аница Саковић, модератор

 

Координатор Google Suite for Education - Олгица Луковић

 

Уредник летописа школе - Аница Саковић

 

Координатори електронског дневника - Оливер Миљковић и Јелена Катић

 

Распоред звоњења

ОШ "Младост" Врњци

Час Време
Улазак 07:50-08:00
1. час 08:00-08:45
Одмор 08:45-08:50
2. час 08:50-09:35
Одмор 09:35-09:55
3. час 09:55-10:40
Одмор 10:40-10:45
4. час 10:45-11:30
Одмор 11:30-11:35
5. час 11:35-12:20
Одмор 12:20-12:25
6. час 12:25-13:10
Одмор 13:10-13:15
7. час 13:15-14:00

 

Реч директора

Поштовани ученици, родитељи и колеге,

Велика је част и привилегија бити на челу ове школе која има успешну и дугогодишњу традицију.

Кроз нашу школу прошло је на хиљаде ђака који су данас вредни и успешни људи, а ми њихови учитељи/наставници се радујемо свим њиховим наградама и успесима, управо јер су били део нас.

Поносни смо на топлу добродошлицу коју школа пружа ученицима, родитељима и свима који су заинтересовани за наш рад и успех. У школи негујемо здраве колегијалне односе, тимски рад, однос поштовања на релацији ученик – родитељ – наставник. Наставници и сви запослени старају се да ученици проводе безбедно време у школи користећи га поред учења и за квалитетно спровођење ваннаставних активности како би након завршетка основне школе били припремљени за животне изазове.

Мото наше школске заједнице је "Заједно до успеха".

Срдачно!
Игор Дрманац

Претрага