Семинари

Стручно усавршавање за 2022/2023. годину - предлог семинара

Како помоћи ученицима с проблемима у понашању, K3, П4, Каталошки бројпрограма 31, 8 сати

 

Стручно усавршавање за 2021/2022. годину - предлог семинара

Како лако до квалитетног учења, К2, П2, 8 сати

Животне ситуације и стресови - стратегије за суочавање и превладавање, К4, П4, 8 сати

 

Стручно усавршавање за 2019/2020. годину - предлог семинара

Како лако до квалитетног учења, К2, П2, 8 сати

Животне ситуације и стресови - стратегије за суочавање и превладавање, К4, П4, 8 сати

 

Стручно усавршавање за 2018/2019. годину

Примена мотивационих техника у настави, К3, П3, 8 сати

Прва помоћ - сачувајмо живот, К1, П4, 16 сати

 

Стручно усавршавање за 2017/2018. годину

Хоризонтално учење/усавршавање наставника - ослонац за боља постигнућа ученика, К4, П2, 8 сати

Тематски дан - наставник практичар и истраживач, К2, П1, 8 сати

 

Стручно усавршавање за 2016/2017. годину

Истраживања у функцији унапређивања наставе и учења, К1, П2, 8 сати

Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља, К3, П4, 8 сати

 

Стручно усавршавање за 2015/2016. годину

Школа отворена родитељима, К4, П9, 8 сати

Активирајмо ученике подстицајним задацима, К2, П2, 8 сати

 

Распоред звоњења

ОШ "Младост" Врњци

Час Време
Улазак 07:50-08:00
1. час 08:00-08:45
Одмор 08:45-08:50
2. час 08:50-09:35
Одмор 09:35-09:55
3. час 09:55-10:40
Одмор 10:40-10:45
4. час 10:45-11:30
Одмор 11:30-11:35
5. час 11:35-12:20
Одмор 12:20-12:25
6. час 12:25-13:10
Одмор 13:10-13:15
7. час 13:15-14:00

 

Реч директора

Поштовани ученици, родитељи и колеге,

Велика је част и привилегија бити на челу ове школе која има успешну и дугогодишњу традицију.

Кроз нашу школу прошло је на хиљаде ђака који су данас вредни и успешни људи, а ми њихови учитељи/наставници се радујемо свим њиховим наградама и успесима, управо јер су били део нас.

Поносни смо на топлу добродошлицу коју школа пружа ученицима, родитељима и свима који су заинтересовани за наш рад и успех. У школи негујемо здраве колегијалне односе, тимски рад, однос поштовања на релацији ученик – родитељ – наставник. Наставници и сви запослени старају се да ученици проводе безбедно време у школи користећи га поред учења и за квалитетно спровођење ваннаставних активности како би након завршетка основне школе били припремљени за животне изазове.

Мото наше школске заједнице је "Заједно до успеха".

Срдачно!
Игор Дрманац

Претрага