Комисије

Комисија за попис школског инвентара - према одлуци директора школе и ШО о попису.

Комисија за израду распореда часова

Игор Дрманац, Тијана Симоновић, Аница Саковић

Комисија за вођење евиденције стручног усавршавања

Игор Дрманац, Оливер Миљковић, Јелена Томић

Комисија за преглед педагошке документације

Игор Дрманац, Тијана Симоновић, Аница Саковић

Комисија за организацију екскурзија, излета и наставе у природи

Игор Дрманац, Јелена Томић, Данијела Радовановић

Комисија за поступак спровођења јавних набавки

Саша Јовичић, Јелена Матић, Јелена Томић

Комисија за контролу конкурсне документације за пријем радника

Саша Јовичић, Весна Радић, Јелена Томић

Комисија за отпис школског инвентара

Јелена Томић,  Драгана Чеперковић, Дејан Милошевић

Комисија за пријем огрева (угља, дрва)

Предраг Ђокић, Дејан Милошевић, Зорица Црноглавац

 

Распоред звоњења

ОШ "Младост" Врњци

Час Време
Улазак 07:50-08:00
1. час 08:00-08:45
Одмор 08:45-08:50
2. час 08:50-09:35
Одмор 09:35-09:55
3. час 09:55-10:40
Одмор 10:40-10:45
4. час 10:45-11:30
Одмор 11:30-11:35
5. час 11:35-12:20
Одмор 12:20-12:25
6. час 12:25-13:10
Одмор 13:10-13:15
7. час 13:15-14:00

 

Реч директора

Поштовани ученици, родитељи и колеге,

Велика је част и привилегија бити на челу ове школе која има успешну и дугогодишњу традицију.

Кроз нашу школу прошло је на хиљаде ђака који су данас вредни и успешни људи, а ми њихови учитељи/наставници се радујемо свим њиховим наградама и успесима, управо јер су били део нас.

Поносни смо на топлу добродошлицу коју школа пружа ученицима, родитељима и свима који су заинтересовани за наш рад и успех. У школи негујемо здраве колегијалне односе, тимски рад, однос поштовања на релацији ученик – родитељ – наставник. Наставници и сви запослени старају се да ученици проводе безбедно време у школи користећи га поред учења и за квалитетно спровођење ваннаставних активности како би након завршетка основне школе били припремљени за животне изазове.

Мото наше школске заједнице је "Заједно до успеха".

Срдачно!
Игор Дрманац

Претрага